Säsongen 2019-2020

Tidbokning på destinationen

Det finns inga bokningsrestriktioner när det gäller tid för spel eller antal dagar innan spel som starttider kan bokas. Observera att under de helgdagar och helger där klubben arrangerar egna tävlingar, så kan våra gäster tidigast spela direkt efter sista tävlingsboll.

Gästen bokar själva sina starttider med golfklubbens pesonal via telefon, e-post eller på plats.

Under högsäsong finns ytterligare ett alternativ för att boka starttider på plats. Då kan man skriva upp sig på våra förbokade startblock i SoloGolf | GolfiSpaniens tidbokningpärm på La Monacilla golfklubb.

Läs mer om fri golf

Förboka starttider innan ankomst

Gästen meddelas via Ankomstbrev och sidan Golfkalender vilka dagar som gästern är förbokad för spel i samband med tävlingsdagar under kalendermånaden som kommer. Gäster bokar sedan egna starttider för eget sällskapsspel under första veckan direkt med personalen i pro shopen på La Monacilla golfklubb via e-post, telefon eller på plats.

Läs mer om starttider

Flexi-greenfee

Det finns rabatterade Flexi-greenfeebiljetter att köpa till för gäster som har medlemskap med fri golf. Flexi-greenfeebiljetter bokas i steg 3 av bokningen och där visas aktuella priser. Flexi-greenfeebiljetter är giltiga på flera golfbanor i regionen. Det är ett perfekt komplement för gäster som vill spela på flera olika banor. Flexi-greenfeebiljetter kan fördelas fritt mellan gäster som har samma bokningsnummer, men greenfeebiljetterna kan inte användas av någon som inte står på bokningen.  

Golfvärd

Vi har personal på destinationen under perioden 21/10 - 30/11 samt 12/2 -27/3, då vi arrangerar välkomstmöten, två tävlingar per vecka, middagar, aftergolf samt många andra aktiviteter på resmålet. Destinationen är öppen för bokning från 1/10 till 30/4. Under lågsäsong, när vi inte har personal på destinationen, är priserna rabatterade.  

Tävlingsverksamhet

Under perioder som vi har golfvärd på plats arrangeras två tävlingar per vecka. Vilka tävlingar som arrangeras och vilka dagar framgår av Golfkalender.  

En tävling per vecka spelas som lagtävling. Tävlingsformerna varierar varje vecka. Vanliga tävlingsformer är olika former av scramble, shamble, irish rumble, färgslaget och bästboll.

En tävling per vecka spelas som par- eller individuell tävling. Tävlingsformerna varierar under en månad och även hur tävlingen lottas. Vanliga tävlingsformer är irish greensome, trisome, dam- och herrgolf samt en individuell slaggolftävling med två klasser i slutet av varje månad som heter Månadens Golfare.     

 

 
 
 

Sök och jämför priser   Boka boende, golf, transfer och hyrbil