Vi har nu varit på plats under två månader för att på bästa sätt kunna rapportera om läget på våra destinationer. Följ oss gärna på Instagram och kontot golfispanien. 

Nulägesrapport 2020-10-06

Statistik jämförelse med Sverige, Norge och Danmark

Folkehelseinstituttet i Norge har aktuell data, så här kan vi jämföra statistik till och med 2020-10-06. Hela Huelva regionen har sedan Coronautbrottet registrerat 1670 personer smittade. I Norge skulle Huelva regionen placera sig i listan över antalet smittade ovanför fylket Rogaland, medan Oslo fylke har 2,9 gånger fler smittade, Viken fylke 2,4 gånger fler och även Vestland fylke har många fler smittade.

På grund av den fördröjning som svenska Folkhälsomyndigheten har i sin rapportering och sammanställning från olika regioner och län, så får vi förhålla oss till data fram till 2020-09-27. Region Huelva har vid motsvarande tid 1358 personer smittade av Corona. Precis som tidigare, så finns det enbart några få regioner i Sverige med mindre smitta: Gotland, Blekinge och Kalmar medan Värmland och Jämtland-Härjedalen har liknande tal. Det är dock ingen rättvis jämförelse för region Huelva, som har 520.000 invånare; det är betydligt fler än alla de svenska regionerna som vi precis nämnt och säkert är förklaringen till varför de haft färre registrerade fall.    

Sundhedsstyrelsen i Danmark har också aktuell data över smittspridning. Jämför man med regionerna i Danmark, så skulle Huelva vara den allra säkraste platsen med minst antal smittade. Den region som klarat sig bäst i Danmark är Nordjylland, men där är ändå antalet smittade 1,2 gånger högre än Huelva regionen.

Hur är situationen på destinationerna?

Trots att det nästan inte finns mycket lite smitta på destinationerna i Huelva, så har hotellen orättvist drabbats fruktansvärt hårt. Precise El Rompido var i stort sett fullbokade under hösten, men väldigt få gäster kom till destinationen. Det stora hotellet hade personal, aktiviteter och mat för många hundratals gäster, och gjorde en mycket stor förlust när många avbokade i sista stund. Koncernledningen i Tyskland bestämde sig snabbt för att inte riskera en likande situation under oktober månad, och hotell samt lägenhetshotell stängdes omgående. Hotellkedjan Hilton, som driver Islantilla golf resort, var tvungna att ta samma beslut bara någon vecka senare. Trots mycket lite smittspridning och alla åtgärder som införts, så har myndigheternas beslut angående landet Spanien drabbat region Huelva.

Huelva har absolut minst antal smittade i Andalusien

Bara för några veckor sedan förväntades region Huelva att få många nya bokningar under hösten, eftersom Huelva har absolut minst antalet smittade i Andalusien: 10 gånger färre fall än region Malaga, 5 gånger färre fall än region Almeria och 4,5 gånger färre fall än region Cádiz. Under augusti, så såg Huelva regionen ökad turism; många bokade om sina vistelser från andra regioner till Huelva.  

Situationen är tråkig för dem som vill resa till El Rompido, men vi tänker framför allt på all personal, som över dagen mist sitt arbete och försörjning. Även golfklubbens personal har påverkats, eftersom antalet golfare minskar drastiskt när de inte har någonstans att bo. Vi har kontakt med både golfklubben och hotellet i El Rompido, för att få kontinuerlig information och uppdateringar om möjligheten att öppna. El Rompido hotell meddelar att de kan öppna med 48 timmars varsel, men det kräver att de har en hög, garanterad beläggning för att inte riskera stora förluster. Både El Rompido och Islantilla planerar att öppna senast 17/2, om inte tidigare. Tillsammans med våra resenärer, har vi hittills hittat bra lösningar för alla som vill resa eller skjuta fram sin vistelse. Många börjar första delen av sin semester i Portugal, för att sedan flytta till Spanien när destinationerna öppnat där.


Enligt statistiken, så skulle de allra flesta av våra resenärer resa ifrån Corona smitta, eftersom antalet smittade är oerhört många färre i provinsen Huelva. Flyget upplever vi numera som säkert, med obligatorisk användning av munskydd, avancerad rengöring och luftfilter samt borttagen matservering. Oroliga personer kan i tillägg använda engångshandskar, för att undvika kontakt mot hud.


Vi ser att våra gäster på plats på destinationer i Algarve respekterar avstånd och övriga Corona påbud som myndigheter och företag har infört. Vi förväntar att vi tillsammans kommer finna lösningar för att fortsätta leva och umgås, resa och spela golf, men med vissa justeringar för att undvika smittspridning.