Finns osäkerheten kvar för att resa eller boka på grund av rådande omständigheter med Covid-19, så vill vi påminna om att vi står på din sida och finner lösningar för dig och andra gäster. Alla våra gäster som inte kunde resa eller var på destinationen i samband med virusutbrottet i våras har redan mottagit kompensation, med undantag av några få personer som redan fått ersättning från sitt försäkringsbolag. Vi har även kompenserat gäster som inte sökt om ersättning, eftersom vi valt att behandla alla lika och som en del av vår stora familj.

Tillsammans med våra samarbetspartners, så har vi infört en rad nya villkor som hjälper dig angående sex olika Covid-19 relaterade situationer som kan uppstå kommande vintersäsong. Du har nu mycket större flexibilitet att omboka, och det finns flera olika tillfällen då resan kan avbokas med återbetalning. Vi har också gjort avtal med våra samarbetspartner, så att dina inbetalningar stannar på vårt bankkonto tills det är klart att hotell och golfbana inte är i obestånd. Vi gör det vi kan för att du ska kunna se fram emot din vistelse!

Destinationen är öppen, men svenska UD avråder från resor till resmålet

Kan resenären avboka utan kostnader?

Ja

Kan resenären flytta fram resan?

Ja

Kan resenär på plats resa hem och få kompensation för förlorad vistelse?

Är resenären redan på plats när UD:s avrådan kommer och väljer att åka därifrån, så har resenären ingen rätt till återbetalning för den del av semestern som inte utnyttjats.  Även om vi inte kan garantera någon ersättning, så uppstod en liknande situation våren 2020, och då lyckades vi kompensera samtliga drabbade resenärer, som inte redan fått full ersättning från sitt försäkringsbolag.

Destinationen stänger

Kan resenären avboka utan kostnader?

Ja 

Kan resenären flytta fram resan?

Ja

Får resenären på plats kompensation för förlorad vistelse?

Även om vi inte kan garantera återbetalning, så uppstod en liknande situation våren 2020, och då lyckades vi kompensera samtliga drabbade resenärer, som inte redan fått full ersättning från sitt försäkringsbolag.

Vi och våra samarbetspartners har varit överens om att det är rimligt att resenären ska få kompensation för greenfee och golfmedlemskap som inte kan nyttjas när en golfanläggning stänger, samt att det är rimligt att resenären får kompensation för boendet från och med den natten hotellet eller lägenhetshotellet stänger.

Destinationen är öppen och det finns ingen avrådan angående resmålet från svenska UD

Kan resenären flytta fram resan under samma vintersäsong på grund av oro för Covid-19?

Ja, om resenären betalat hela kostnaden för resan och meddelar oss via e-post senast 21 dagar innan ankomstdatum.

Kan resenären avboka utan kostnader?

Nej, vanliga avbokningsregler gäller. Läs mer>>

Resenären blir sjuk i Covid-19

Vad sker om resenären blir sjuk i Covid-19 och inte kan resa?

Vistelsen flyttas fram till ett datum då resenären är frisk och kan åka på golfsemester. Observera att samarbetspartners kan komma att kräva testresultat för att inte debitera avbokningsavgifter. Så snart ett nytt möjligt ankomst- och avresedatum har fastställts, så ska resenären ta kontakt för att kontrollera vad som är ledigt när det gäller golf, boende samt eventuella justeringar angående resans pris.

Vad gäller för resenärer som tillhör en riskgrupp och är oroliga för att bli sjuka?

Har resenären betalat kostnaden för hela resan, så kan den flyttas fram om vi får besked via e-post senast 21 dagar innan ankomstdatum.

Hotell eller golfbana går i konkurs

Kan resenären avboka utan kostnader?

Ja 

Kan resenären omboka resan?

Ja

Är min inbetalning av anmälningsavgift och slutbetalning säker?

Ja. Vi har gjort en överenskommelse med våra samarbetspartners där anmälningsavgift och slutbetalning inte betalas ut förrän det är klart att företaget har klarat krisen och att våra resenärer kan få boende och golf på destinationen de bokat. 

Innebär överenskommelsen att jag som gäst kan avboka utan avgift?

Nej. Vi har gjort ett avtal för att inte riskera att förlora pengar vid konkurser. Våra gästers inbetalda summor står säkert på vårt konton tills det är klart att samarbetspartner inte är i obestånd. Däremot har vi inte ändrat några avbokningsregler med våra leverantörer eller i våra Särskilda resevillkor.

Resenär betalar inte enligt bokningsbekräftelsen på grund av oro för Covid-19

Vad händer om resenären inte betalar slutbetalningen 60 dagar innan ankomst?

Resan avbokas och resenären mister möjligheten att utan ombokningsavgift flytta fram resan till ett senare datum.

Finns det möjlighet att efter avbokning återanvända den inbetalda anmälningsavgiften?

Ja, men endast för samma resdatum som på bokningsbekräftelsen. Ombestämmer sig resenären och önskar att resa, så tilldelas den bästa lägenheten som finns tillgänglig den dagen när bokningen ändras från avbokad till bekräftad. Det är dock inget vi rekommenderar för våra longstayresenärer, som ofta har specifika önskemål när det gäller boendet.   

Hur påverkas SoloGolf | GolfiSpanien av Covid-19?

Vi har gjort allt för att hjälpa våra gäster som drabbats, och har kompenserat dem genom att ge bort vår vinst samt kämpat för att få högsta möjliga ersättning från våra samarbetspartners. Vårt företag är litet med solid ekonomi och små fasta kostnader, så vi är inte oroliga för vår egen del.

Vi och våra samarbetspartners gör allt vi kan för att våra gäster säkert ska få fortsätta att njuta av sol, värme, golf och socialt umgänge även under vinterhalvåret, eftersom myndigheter påpekar att vi alla i framtiden får lära oss leva med Corona och andra virus. Motion, samvaro och ljus är bra både för mental och fysisk hälsa enligt forskningen. De golfklubbar vi samarbetar med har sedan länge infört nya rutiner och restriktioner. Hotellen har implementerat åtgärdsprogram med nya städrutiner, tillgång till handsprit på många platser och personalen bär skyddsutrustning. Transfer och flygbolag har också vidtagit flera åtgärder för att resan ska bli så säker som möjligt. Vi följer myndigheternas restriktioner och kommer göra nödvändiga förändringar på destinationerna när det gäller social distansering och vissa gästaktiviteter, men förväntar att tävlingsverksamheten kan fortsätta i stort sett som vanligt. Precis som tidigare, så är alla gästaktiviteter frivilliga och det är inga problem att tacka nej till service som välkomstmöten och städning.