Särskilda villkor har uppdaterats 2020-06-28 med villkor relaterade till Covid-19.

Särskilda villkor

Tillfälliga extra villkor i samband med Corona - Covid-19 pandemi

https://www.golfispanien.se/svar-corona

Bokning, Bekräftelse, Betalning, Rabatter

Bokning och bekräftelse

Beställning av resa sker via bokningsformuläret på hemsidan. I steg 4 får kunden bokningens totalpris. Genom att trycka på knappen Bekräfta, så skickas bokningen. Direkt visas en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit bokningen med bokningsbekräftelse- och kundnummer på dataskärmen. Den automatiska bekräftelsen bekräftar inte att gästen har fått plats på destinationen, utan är endast ett kvitto på att vi har mottagit bokningen. Först vid mottagande av en PDF-fil med bokningsbekräftelse till er e-post, så är gästen säkert på plats. 

Betalning och bokningsbekräftelser

Alla som bokar får en bokningsbekräftelse så snart bokningen är bekräftad. Bokningsbekräftelsen har två förfallodatum och betalas i två omgångar. Anmälningsavgiften är på 10% av totalbeloppet och förfaller en vecka efter bokningsdatum. Slutbetalningen är på resterande 90% av totalbeloppet och förfaller 60 dagar före ankomstdatum. Alla bokningsbekräftelser är i Euro (EUR) och ska inte räknas om till SEK, NOK eller DKK. 

Om resan bokas och beställs när det är mindre än 60 dagar kvar till avresa ska totalbeloppet betalas vid ett betalningstillfälle.

Det är viktigt att resenären endast uppger nummer för bokningsbekräftelsen vid betalning.

Observera att vi inte kan garantera och ansvara för gästens boende och greenfee om inte betalning erhålls i enlighet med de förfallodagar som finns angivna på bokningsbekräftelsen.

När betalning av resan sker, antingen det är anmälningsavgift eller slutbetalning ses betalningen som en bekräftelse på att avtalssparterna tagit del av avtalsvillkoren som föreligger för den bokade resan, accepterat dessa villkor samt att det blir bindande för båda parter.

Kunden är ansvarig för alla sina bankkostnader och eventuella bankavgifter som kan orsakas GolfSol Norden S.L. vid felaktigt utförd betalning. IBAN och BIC måste uppges vid betalning för att undgå extra bankomkostnader.

Rabatter

Observera att det är kundens ansvar att kontakta SoloGolf | GolfiSpanien för att vår administrativa personal ska få besked att mer än en destination, alternativt mer än ett besök på samma resmål, är bokad under en vintersäsong, som sträcker sig över perioden 15/9 till 15/5.

Dubbelbokningsrabatt

Omfattar alla gäster som bokar två vistelser på minimum 14 nätter vardera under samma vintersäsong.

Rabattbelopp:

150 € per person om båda bokningar är 28 nätter eller längre;
112,50 € per person om ena bokningen är 28 nätter eller längre och den andra 21-27 nätter;
75 € per person om ena bokningen är 28 nätter eller längre och den andra 14-20 nätter;
50 € per person om båda bokningar är mellan 14-27 nätter långa.

Rabatten gäller enbart om båda vistelser sker under samma vintersäsong som omfattar hösten (15/9 – 31/12) samt våren (1/1 – 15/5).

Rabatten gäller även om båda vistelserna sker under hösten alternativt under våren.

Dubbelbokningsrabatten utbetalas via ett kreditbelopp, som manuellt skrivs in av administrativ personal, på bekräftelsen för den andra vistelsen.

Trippelbokningsrabatt

Omfattar alla gäster som bokar tre vistelser på minimum 14 nätter vardera under samma vintersäsong.

Bokning 2 omfattas av Dubbelbokningsrabatt. Bokning 3 kommer också att omfattas av Dubbelbokningsrabatt. Beloppet varierar beroende på reslängd, enligt information ovan.

Trippelbokningsrabatten utbetalas via ett kreditbelopp, som manuellt skrivs in av administrativ personal, på bekräftelsen för den tredje vistelsen.

Försäkring och avbeställning

Försäkringar

Det är alltid resenärens ansvar, och aldrig researrangörens ansvar, att se till att tillräckligt försäkringsskydd finns. Normalt finns en reseförsäkring i hemförsäkringen. Är du osäker, så kontakta ditt försäkringsbolag. Kompletterande reseförsäkring kan tecknas direkt hos försäkringsbolag som säljer reseförsäkringar. Det är mycket viktigt att du som resenär ser till att ha en försäkring vid tillfälle av sjukdom och att den täcker eventuell hemtransport, om det är nödvändigt. Vi rekommenderar också alla gäster att ta med ett patientkort för EU / EU-sygsikring/ Helsetrygdkort for Europa. Det beställs via Försäkringskassan / NAV.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar alla gäster att kontrollera så att de har ett fullgott avbeställningsskydd via sin hemförsäkring, reseförsäkring eller annat. Vi erbjuder avbeställningsförsäkring via vårt bokningssystem i steg 3.

Avbeställningsskydd vid bokning av busstransfer och privat transfer

Det går inte att betala för avbeställningsskydd i steg 3 av bokningen för busstransfer alternativt privat transfer. Avbeställningsskyddet gäller inte, oavsett om kunden kryssar i ja eller nej för avbeställningskydd i samband med bokning, eftersom kostnaden alltid är 0 kr för avbeställningsskyddet. 

Avbeställning av resan

Alla avbokningar ska ske till info@golfispanien.se via e-post. Kontakta oss också via telefon för att få avbokningen snabbt bekräftad, om det är mycket nära ankomstdatum.  Vi försöker alltid att finna en lösning tillsammans med gästen när det gäller avbokning. Vid flera tillfällen har våra leverantörer gått med på att flytta fram ankomstdatum till en senare period samma vintersäsong, så att kunden fått möjlighet att utnyttja sin resa. 

På grund av våra leverantörers hårda villkor vid avbokning, så är vi tvingade att anpassa våra villkor för avbokning av resa. Finns ett externt införskaffat avbeställningsskydd genom hemförsäkring eller annan liknande försäkring är det de kostnadsnivåer som redovisas här som gäller vid avbokning av resa. Normalt ersätter externa avbeställningsskydd ersättning enligt allmänna resevillkor och inte enligt särskilda resevillkor. Observera att SoloGolfs | GolfiSpaniens särskilda resevillkor ersätter kostnadsnivåerna i de allmänna resevillkoren vid avbokning.

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande och mot följande kostnader:

Avbokar resenären när det är mer än 60 dagar kvar till avresa, så betalar resenären 10% av resans pris.

Sker avbokningen mellan 60 och 30 dagar innan avresa, så betalar resenären 50% av resans kostnad.

Sker avbokningen med mindre än 30 dagar före avresa, så skall resenären betala hela resans pris.

Boende

Ankomst och avresa

Enligt internationella hotellbestämmelser har du normalt tillträde till rummet från kl 15.00. Vid utcheckning måste du normalt lämna rummet senast kl 11.00. 

Lägenheter

Vi kan inte boka och garantera specifika lägenhetsnummer, men våra gäster kan önska riktning på balkongen, typ av lägenhet och våning. Vi skickar önskemålen vidare till hotellen, men vi kan aldrig garantera att gästen får sitt önskemål uppfyllt.

Vid vissa tillfällen finns det endast ett fåtal lägenheter med en viss utsikt eller en speciell egenskap. Dessa lägenheter fördelas mellan intresserade efter hur lång period gästen har bokat samt bokningsdatum. 

Gästen får aldrig en bekräftelse med lägenhetsnummer. En lägenhet kan när som helst bytas ut mot en annan lägenhet på grund av brand, skada eller på grund av någon annan anledning som vi inte har kontroll över.  Observera att en lägenhet kan bytas ut till en annan, likvärdig lägenhet om det visar sig vara något fel med lägenheten som inte går att reparera inom rimlig tid. Detsamma gäller om en ägare till lägenheten säljer lägenheten, eller om vi fått felaktig information angående betingelserna i en lägenhet.

Lägenheterna hyrs fullt möblerade. Detaljerade inventarielistor finns på hemsidan. Gästerna ska återlämna lägenheten i samma skick som den var då de flyttade in, dock med hänsyn till normalt slitage. Gästen kan bli ansvarig för reparationer och betalning vid förstörelse av lägenhet eller inventarier på grund av felbehandling, oförsiktighet eller oaktsamhet från gästens sida. Vid andra tillfällen ansvarar vår leverantör för reparationer. Gästen ska också ersätta de inventarier, som fanns i lägenheten vid incheckning, men som försvunnit från lägenheten vid utcheckning. Gästen får inte ha explosiva eller brandfarliga ting i lägenheten.

Varje lägenhetskomplex har egna reparatörer, som reparerar om något skulle gå sönder i lägenheten. Skulle gästen själv ta kontakt med en annan reparatör som utför arbetet, kan gästen inte räkna med att få några pengar utbetalda av ägare eller GolfiSpanien.

Om inget annat meddelas på hemsidan under boendet, så ingår priset för el, gas och vatten. 

Vissa lägenheter hyrs ut från den 1:a i varje månad till den sista i varje månad, men de flesta resmål har fria ankomstdagar.

Övernattande gäster i lägenheten

Vi bokar våra gäster på det hotell eller lägenhetshotell som gästen har önskat. Inga andra personer har rättigheter att övernatta på hotellrummet eller i lägenheten utan godkännande från hotellet och SoloGolf | GolfiSpanien. Vid de tillfällen då gäster till gäster är tillåtna, så omfattar det alltid en kostnad per person och natt. Undantag gäller oftast barn 0 - 2 år. Reglerna och priset varierar mellan hotellen och lägenhetshotellen. Informationen finns under varje rumstyp, under länken "Läs mer" i steg 2 i bokningsprocessen. Där framgår också max antal personer som får övernatta i hotellrummet eller i lägenheten. 

Vi erbjuder hotellrum och lägenheter på våra lägenhetshotell till specialpris till våra gäster som får övernattande gäster på besök. Ta kontakt med SoloGolf | GolfiSpanien. 

Våra gäster som har egna betalande gäster på besök, kan köpa greenfee biljetter av vår personal på plats till rabatterade priser.

Husdjur

Det är som regel förbud mot husdjur på samtliga hotell och lägenhetshotell, så vida untantag inte specifikt redovisas.

Det är normalt förbjudet att ta med husdjur på golfbanan.

Golf

Starttider

Golfklubben ansvarar för all tidsbokning på plats och har rättigheten att sätta samman gäster i 4-bollar vid behov. Bokningsreglerna för starttider på varje enskilt golfbana och för våra olika medlemskap och golfpaket finns på vår hemsidan under varje destination.  

Banarbete

Vi reserverar oss för underhållsarbeten på golfbanan. Vi reserverar oss även för att banornas kondition kan variera på grund av nederbörd och klimat. Vid extrema väderförhållanden kan banan stängas. Det är den lokala golfklubben som ansvarar för att besluta om golfbanan skall hålla öppet eller stängas under rådande förhållanden. Det är också upp till golfklubben att avgöra om spel tillåts eller ej. Det kan förekomma att klubben ej tillåter spel på en viss del av banan på grund av att banarbeten eller liknande ska utföras. Ingen del av medlemskapet återbetalas på dessa grunder.

Golfvett och etikett

På golfklubben gäller internationell etikett. Alla resort har en klädkod som gäller samtliga personer som vill spela på golfbanan.

Golfskola

Det finns möjlighet att boka golfundervisning. Gästerna betalar alltid för egna rangebollar i samband med golfundervisning. Prata med personalen på plats. Vi har specialpris på poletter på samtliga resort. 

Handicap

Handicapgränsen på golfklubbarna är 36, men vissa undantag kan gälla under lågsäsong på golfbanor med lite trängsel. Våra gäster, som deltar i golfskola, har dock möjlighet att spela med grönt kort eller motsvarande hcp 72 i Danmark. Normalt behöver du aldrig visa upp ditt handicap kort. Om det mot förmodan skulle förekomma en kontroll från klubben har vi som regel att du alltid ska ha med dig ett giltigt handicapkort. Om du blir nekad att spela banan på grund av att du ej har med ditt handicap kort, är det helt resenärens ansvar.

Hyrbil

Alla hyrbilsbokningar sker på förfrågan till hyrbilsfirman, och vissa bilmodeller kan vara slutsålda. Det är inget som SoloGolf | GolfiSpanien kan påverka. Därför rekommenderar vi samtliga gäster, som önskar hyrbil, att boka mellan 60-90 dagar innan ankomst.

Det är mycket viktigt att kunder som bokat hyrbil läser villkoren som gäller för respektive hyrbilsfirma. Villkor och pris visas tillsammans med varje hyrbil i sökmotorn. Villkoren skiljer mellan varje hyrbilsfirma.

Alla önskade tillägg, som service utanför kontorstid, extra förare, försäkring mot att betala självrisk, barnstol eller liknande betalas direkt till hyrbilsfirman i samband med att bilen hämtas.

Om hyrbilsleverantören går i konkurs eller inte längre kan leverera hyrbilar, så återbetalar vi samtliga inbetalda pengar för hyrbilen till kunder som ännu inte hämtat hyrbilen. Ingen övrig kompensation utbetalas. Vi kommer även att erbjuda våra kunder alternativ från andra hyrbilsuthyrare med möjlighet till ombokning, men vi kan aldrig garantera att samma pris eller villkor som för ursprungliga bokningen.

Övrigt

Reservation

Vi reserverar oss för skrivfel och för oförutsedda ändringar som ligger utanför vår kontroll såsom valutaförändringar, strejk, kontraktsbrott och liknande händelser.

Förbehåll om ändringar

Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på vår hemsida, broschyrer och prislistor. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådan ändring gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren.

Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är GolfSol Norden S.L. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på GolfSol Norden S.L., Ctra. Cartaya E.R. km 7, 21459 El Rompido (Huelva), Spanien, telefon +(46) 708 910772, eller e-post info@golfispanien.se.

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Normalt lagrar vi dina personuppgifter, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer i vår databas, för att det ska gå lättare och snabbare för både oss och kund i samband med bokning av ny resa. Du kan när som helst ta kontakt via e-post för att få din kunddata borttagen.

När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter raderade.

Observera att vi i vissa fall kan behöva lagra dina uppgifter under längre tid när det krävs av till exempel bokföringslagen eller vid reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Mina Bokningar och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).