Starttider

Varför finns det bokningsrestriktioner för de flesta golfmedlemskap samt Flexi-greenfee biljetter?

Golfklubbarna säljer starttider, och önskar så mycket betalt som möjligt för varje greenfee. Individuella greenfeebiljetter är den produkt som kostar mest. Normalpris i Spanien och Portugal på de populära anläggningarna är 65 € till 150 € per runda. Priset varierar beroende på golfklubb och säsong. För individuella greenfeebiljetter finns normalt inga bokningsrestriktioner, utan starttider kan bokas omgående samt den tid som kunden önskar,  när det finns lediga tider. Vill man spela golf till ett lägre pris per runda, så finns det på några golfklubbar möjlighet att boka fri golf med bokningsrestriktioner när det gäller tid eller antal dagar innan speldatum som starttider kan bokas. En annan möjlighet är Flexi-greenfee biljetter, vilket är en rabatterad greenfeebiljett, som omfattas av restriktioner när det gäller bokning eller tid på dagen som den kan utnyttjas.

I informationen för mitt medlemskap står att jag kan boka starttider först några dagar innan speldatum, men jag har ankomst om en månad. Kan jag boka en starttid för mig och mina vänner idag?

Om du kontaktar golfklubben för att boka en starttid för dig och dina vänner innan det är tillåtet för dig att boka enligt reglerna som omfattar ditt medlemskap, så kommer golfklubben att debitera dig ett pris per greenfee motsvarande individuella greenfeebiljetter. Du kommer antingen att behöva betala greenfeekostanden med kreditkort eller i samband med att du checkar in på golfklubben första gången, oavsett om du har medlemskap med fri golf eller ej.

På vissa klubbar har det varit ett problem att ett antal gäster försökt boka starttider för tidigt. Efter bokningsbekräftelse, så har dessa gäster bett golfklubben att avboka den bekräftade starttiden efter besked att de måste betala till klubben. Klubbarna har rätt att debitera kunder, som inte följer golfklubbens bokningsregler, en administrationsavgift, eftersom det tar mycket tid för klubbens personal att läsa och svara på e-post, boka starttider och sedan avboka starttider.

Hur många förbokade starttider per vecka ingår i mitt medlemskap eller golfpaket och hur ska jag boka starttider?

Reglerna är olika på alla resort. På sidan  Golf | Tidbokning | Tävlingar, under informationen för varje destination, finns en mycket detaljerad beskrivning.

Jag önskar spela med mina vänner varje dag och tidigt varje morgon. Hur bokar jag det?

Önskar du bara morgontider, så bör du boka greenfeebiljetter istället för golfmedlemskap. Du bör också boka minst sex månader innan avresa, innan de mest populära starttider är upptagna. Läs mer om skillnaden mellan greenfeebiljetter och medlemskap. Ett annat alternativ är att boka golfmedlemskap på en destination som har stor tillgänglighet och inte är populär bland andra resenärer.

Våra starttider är i ett eller flera block. Vissa dagar har vi enbart morgontider och andra enbart eftermiddagstider. Andra dagar har vi några gäster som spelar på morgonen och andra på eftermiddagen. På de flesta populära resort, så är majoriteten av starttiderna efter 11:00. Gäster som önskar att spela mellan vissa klockslag varje dag bör alltså boka paket med greenfeebiljetter, inte medlemskap.

Gäster som bokar golfmedlemskap får ett antal förbokade starttider per vecka. Detaljerad information finns under varje resmål. På destinationer med aktivitetsklubb, så fördelas de förbokade starttiderna normalt mellan tävlingsrundor, sällskapsgolf och Lördagsgolf. Våra tävlingar lottas, vilket innebär att du kommer att spela med olika personer i samband med lag- och individuella tävlingar samt med din reskamrat när det är partävlingar. Sannolikheten att du bara lottas med dina vänner är mycket liten. Vi rekommenderar normalt gäster som reser som en stor grupp, och som endast vill spela tillsammans, att välja greenfeebiljetter istället för medlemskap. De kan då arrangera egna aktiviteter och tävlingar, samt har möjlighet att välja starttid efter vad klubben har tillgängligt vid bokningstillfället.  

Varför kan ni inte boka starttider för alla gäster alla dagar?

Det är möjligt på golfbanor där det är få helårsmedlemmar och andra greenfeegäster som spelar, men omöjligt på populära destinationer. Medlemskapen skulle bli ofattbart dyra, och få personer orkar spela sju dagar i veckan under en longstay.

Har man önskemål om att förboka starttider med spel sju dagar i veckan, sä är det ändå möjligt om man är beredd att betala mycket mera. Ingår det fyra förbokade starttider per vecka i medlemskapet, så kan man boka på tre extra greenfeebiljetter per vecka. Greenfeebiljetter har normalt inga restriktioner när det gäller förbokning och tid för spel.

Varför måste jag betala en avbokningsavgift om jag inte kommer till start eller avbokar mindre än 48 timmar innan spel när jag är medlem?

Har golfklubben regler för avbokning, så måste de följas. Att vara medlem i en golfklubb ger dig många förmåner och möjligheter, men också skyldigheter.  Man får inte boka en starttid utan att avboka i god tid, lika lite som man får orsaka skador på anläggningen, spela så långsamt man önskar eller klä sig som man vill. En medlem har möjlighet att boka en starttid och spela golf. När en medlem bokar en starttid och sedan inte möter upp för spel, så anses det vara sabotage. Handlingen orsakar med största sannolikhet ett ekonomiskt bortfall för golfklubben, som kunde sålt starttiden till greenfeegäster.  

När slipper man betala en avgift för sen avbokning eller om man glömt starttiden?

Varje klubb har egna regler. Generellt så slipper man endast att betala en avgift om golfbanan är stängd i samband med mycket dåligt väder. Några golfklubbar tillåter avbokning vid sjukdom eller olycka vid uppvisande av läkarintyg.

Hur lång tid i förväg måste jag avboka min starttid för att inte få någon avbokningsavgift?

Varje klubb har egna regler. Några klubbar i Spanien och Portugal har en gräns på 30 dagar innan speldatum. Efter det datumet, så kräver golfklubben full greenfee betalning. Avbokningsreglerna är väldigt mycket generösare i Skandinavien, men i Portugal och Spanien drivs de flesta golfklubbar som ett företag, inte som en ideell förening.

Generellt så kräver de flesta golfklubbar full betalning om inte tiden avbokas tidigare än 14 dagar innan speldatum. Reglerna är hårdast för gäster med greenfeebiljetter, och betydligt mera generösa för gäster som har ett medlemskap. Anledningen är att medlemmar normalt endast kan boka starttider en kort tid innan speldatum, medan gäster som betalar med greenfeebiljetter kan boka när de vill.

Säljer ni rabatterad greenfee, om jag vill spela en annan golfbana än där jag är medlem?

Det finns möjlighet att köpa rabatterade Flexi-greenfee biljetter i steg 3 i samband med bokning. Paket med Flexi-greenfee är oftast billigare än att köpa separata greenfeebiljetter av vår personal på plats. Under länken Flexi-greenfee finns aktuell information om vilka golfbanor som finns med i paketen och bokningsregler. Flexi-greenfee är rabatterade eftersom det finns bokningsrestriktioner när det gäller starttider för de flesta golfbanor.

På vilka golfbanor är det så stor tillgänglighet att man slipper förboka starttider?

La Monacilla och Santo Antonio har mycket stor tillgänglighet på golfbanan alla vardagar. Under december och januari är det lätt att få starttider på alla våra destinationer, utan att förboka.

Gruppindelning

Varför delas gästerna upp i grupper på vissa destinationer?

Om det finns ett begränsat antal starttider på golfbanan och ett stort antal gäster, så kan inte alla spela samma dagar på våra förbokade startblock. Gästerna delas upp i grupper. Har vi förbokade starttider för 50% av gästerna varje dag, så delas gästerna upp i två grupper. Har vi ett större antal startider, så har vi möjlighet att skapa flera golfgrupper.

Varför kan inte alla gäster spela i samma golfgrupp alla dagar på vissa destinationer?

På destinationer som är populära, och under perioder då vi har många gäster på plats, så måste vi förboka starttider för våra gäster med medlemskap. Det gör vi så att alla ska vara garanterade ett visst antal golfrundor per vecka. Vi kan självklart inte boka en starttid åt alla varje dag, eftersom få orkar spela så mycket golf och medlemskapet skulle bli oerhört dyrt on det ingick sju förbokade rundor per vecka.

Under perioder då gästerna delas in i golfgrupper, så spelar normalt en grupp måndag, onsdag och fredag (MOF) medan den andra gruppen spelar söndag, tisdag och torsdag (STT).

Varför kan inte gästerna själva sköta tidbokningen på plats och skriva in sig på en ledig starttid i era startblock?

Det hade varit en jättebra lösning, om det hade fungerat i praktiken. På de flesta destinationer finns det ett begränsat antal starttider varje dag och vissa tider är populärare än andra. Våra gäster har olika ankomstdagar. Skulle tidbokningen vara helt öppen och utan begränsningar, så hade gästerna på plats skrivit upp sig på de flesta och bästa tiderna. Det hade inte varit ett rättvist system. De allra flesta golfklubbar kräver dessutom att vi lämnar in tidbokningen senast sju dagar innan speldatum, så att starttider som inte bokats kan användas till andra. Genom att dela upp våra resernärer i grupper, så försöker vi att fördela starttiderna så rättvist det går. 

Jag vill placeras i samma golfgrupp som mina vänner. Hur ordnar jag det?

Alla som delar ett boende, hotellrum eller lägenhet, placeras alltid i samma golfgrupp. Vi skapar gruppindelningen många månader innan varje höst- och vårsäsong. Vi försöker också alltid att placera reskamrater tillsammans, men har du inte uppgett vilka vänner du har, så har vår personal inte den informationen. Reser du tillsammans med vänner, så skriv deras namn i samband med bokning i kommentarfältet. Har du glömt att uppge dina reskamrater vid bokningstillfället, så hör av er till oss via e-post senast 3 månader innan ankomst. Vi försöker då ordna så att ni kommer i samma spelgrupp, om det finns möjlighet. Har vi inte informationen när det är mindre än 3 månader innan avresa, så är det sällan möjligt att byta grupptillhörighet, om det inte finns någon annan som samtidigt önskar byta till den grupp du tillhör.

Bara för att du placeras i samma golfgrupp som dina reskamrater, så innebär inte det att ni alltid kommer att spela tlllsammans i samma boll. Våra tävlingar lottas, så under två av de förbokade speldagarna per vecka, så avgör slumpen vem i golfgruppen ni spelar med.

Jag har fler än 20 vänner på destinationen. Vad ska jag göra för att vi ska komma i samma golfgrupp?

På våra mest populära destinationer, så kan inte alla gäster spela samma dag. Det finns inte starttider till alla i våra förbokade startblock. Reser ni som en grupp från en golfklubb, damkommitté, familjeträff eller liknande, så ta kontakt med oss innan bokning för möjliga lösningar.

Är situationen så att ni alla reser var för sig, så välj ut ett eller maximalt två par, som är era närmaste vänner.

Det skulle bli omöjligt att tillgodose önskemål om grupptillhörighet om varje gäst fick önska ett 20-tal andra gäster. Har dessa gäster i sin tur önskat andra vänner, så går pusslet inte ihop oavsett hur mycket vi försöker. Golfklubbarna kräver att antal starttider per dag är jämnt fördelade under en vecka.  

För att placeras med era närmaste vänner, så meddela vår personal vilket eller vilka par ni gärna spelar med i kommentarfältet i samband med bokning, skicka en e-post direkt efter bokning, eller hör av er via e-post senast 90 dagar innan avresa.

Finns det Lördagsgolf på destinationen, så har ni ett perfekt tillfälle att spela med par från andra grupper.

Hur fördelas starttiderna på destinationer där det är två grupper?

Normalt så spelar en grupp på måndag, onsdag och fredag (MOF) samt en annan grupp på söndag, tisdag, torsdag (STT). På vissa destinationer har dessutom alla gäster möjlighet att spela på lördagar, så kallad Lördagsgolf. Många av våra gäster uppskattar att det är ett fast spelschema, som är enkelt att komma ihåg, samt en vilodag mellan golfrundorna.

Vad är Lördagsgolf?

Lördagsgolf är en sällskapsgolf som spelas på lördagar på vissa destinationer. För att få en starttid på Lördagsgolfen, så måste man anmäla sig. Lördagsgolfen ger gästerna en möjlighet att spela med precis vem de vill av våra resenärer, oavsett golfgrupp, och själva välja en ledig starttid i vår egen tidbokning. Tidbokningen lämnas till golfklubben, sju dagar innan speldatum, för inmatning i deras datasystem. Vår personal hjälper gäster, som ännu inte ankommit destinationen, att boka speltid för den första Lördagsgolfen på plats. Gästen måste i god tid meddela vår golfvärd om de önskar att delta på Lördagsgolfen via vårt Ankomstformulär, som skickas via e-post ungefär 30 dagar innan avresa. Observera att gäster som har ankomst en lördag, aldrig bokas för spel samma dag, utan att starttiden bokas för nästkommande lördag. Gäster som är på plats, skriver upp sig för Lördagsgolf i pärmen Tidbokning.  

Vad är Helggolf?

Det är egentligen det samma som Lördagsgolf. Namnet Helggolf används på några destinationer istället för Lördagsgolf när golfklubben, på grund av tävlingar eller andra aktiviteter, inte haft möjlighet att ge oss bekräftat starttider endast på lördagar. På vissa destinationer är det ibland klubbtävlingar på lördagar, och vi har då fått starttider på söndagar under några veckor.

Hur spelar jag med vänner i en annan golfgrupp?

Byt speldag för din runda sällskapsgolf med något annan person i dina vänners grupp. Det finns säkert andra gäster på plats, som gärna spelar med bekanta i den andra golfgruppen och inte har något emot att spela två dagar i rad. Arrangeras det Lördagsgolf, som är öppen för alla golfgrupper på destinationen, så är det ett utmärkt tillfälle att skriva upp er för spel tillsammans med era vänner.

I tidbokningen för sällskapsgolf så är alla i gruppen uppskrivna med namn och tilldelade en starttid. Varför?

Det är för att garantera att samtliga i gruppen är garanterade spel, samt att inte de mest attraktiva starttiderna alltid bokas upp av gäster som bor länge på destinationen. Vi försöker att tillgodose önskemål om spelpartners som meddelas i ankomstformuläret, men uppmanar gästerna att själva byta och välja sina spelpartners under sällskapsgolfen. Varför inte skapa dam- och herrbollar vissa rundor eller arrangera en egen intern match. Möt gärna upp i god tid innan rundan sällskapsgolf, och arrangera bollar enligt gruppens önskemål.