I takt med att vi blir äldre, så slår vi lägre och kortare. Med stretching av de mest relevanta muskelgrupperna och några få styrkeövningar, så kan man bromsa eller till och med vända den negativa trenden. Passa på när det är kö på golfbanan.

Starta med våra enkla övningar. Det innebär endast några minuters träning per dag.

Vi hoppas du vill hänga med. Läs mer >>